background
Hobi Ürünlerinizi Satmaya Başlayın!

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLLANICI, UYGULAMADA YER ALAN HİZMETLERDEN FAYDALANABİLMESİ İÇİN, AŞAĞIDA YER ALAN, BUHOBİ.COM ÜYELİK VE İYZİ SANAL PLATFORM KULLANIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMELİDİR.

TÜM HİZMETLER, SANAL PLATFORM YER SAĞLAYICI SIFATIYLA BUHOBİ.COM TARAFINDAN SUNULMAKTADIR.

İYZİ; BUHOBİ.COM ADINA ÖDEME HİZMETLERİ SUNAN BİR LİSANSLI ÖDEME KURULUŞUDUR.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), www.buhobi.com websitesi ve/veya uygulamasında sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz ve kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Websitesi ve uygulamanın kullanılması bu hükümlerin peşinen beyan, kabul ve taahhüt edildiği anlamına gelir.

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca aracı yer sağlayıcı sıfatını haiz Libra İnternet Hizmetleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti’ye (“LİBRA”) ait http://www.buhobi.com web sitesine ve/veya uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde, ürün alımı ya da satımı amacıyla kayıt olan gerçek kişi ile BuHobi arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. TANIMLAR

Ödeme Hizmet Sağlayıcısı: BuHobi adına ödeme hizmetlerini yürütme yetkisine sahip, lisanslı bir ödeme kuruluşu olan; iyzico Teknoloji Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’yi

Platform: www.buhobi.com isimli websitesi ve mobil uygulamalarını,

Kullanıcı: Platform’a üye olan ve Platform’da sunulan Hizmet'lerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişiyi,

El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı: Platform üzerindeki bir El Yapımı/Kişisel ürün’ü talep eden, ödediği El Yapımı/Kişisel ürün bedelinin, kendisi El Yapımı/Kişisel ürün’e onay verene kadar, LİBRA tarafından El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya iletilmemesi ve ancak onayından sonra bedelin kendisi adına El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilmesi (kendisi adına ödeme borcunun ifa edilmesi) ile sınırlı olarak LİBRA’yı temsilci olarak yetkilendiren Kullanıcı’yı,

El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı: Platform üzerinde satış amacıyla El Yapımı/Kişisel ürün ilanı olan, kendisi adına söz konusu ilana yönelik ödenecek bedelin tahsili ile ilgili olarak LİBRA’yı temsilci olarak yetkilendiren, LİBRA’yı yapılacak ödeme ile ilandaki El Yapımı/Kişisel ürün’e yönelik ödeme yükümlülüğünün tamamlanmış sayılarak kendisine tekrar ödeme yapılmayacağını kabul eden Kullanıcı’yı,

BuHobi Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişi Kullanıcı’nın, Platform’dan bağımsız bir üçüncü kişi satıcıdan kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, mülkiyetini haiz bulunduğu ve yeni bir şey üreterek geri dönüşüme destek vermek istediği el yapımı/yenilenmiş bir ürünü Platform üzerinde yayınlaması/ilan edebilmesi; kendisine Sözleşme uyarınca verilen temsil yetkisi doğrultusunda tahsilat sürecinin LİBRA tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcı aracılığıyla yürütülmesi, bu kapsamda El Yapımı/Kişisel ürün bedelinin, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi adına LİBRA tarafından tahsil edilmesi, El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın LİBRA’ya ödeme yaparak ödeme borcunu ifa etmesi, El Yapımı/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde ulaştırılması ve iade koşullarının oluşmaması halinde bedelin El Yapımı /Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına, El Yapımı /Kişisel ürün Sahibi’ne gönderilmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, LİBRA tarafından, Platform ve LİBRA’ya ait diğer internet siteleri üzerinde ortaya konulan uygulamaları/sunulan sair tüm hizmetleri, ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Platform'da sunulan Hizmet'in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile LİBRA’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Platform içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin olarak LİBRA tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır. LİBRA, dilediği zaman Hizmet'te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. LİBRA tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, LİBRA tarafından Platform’da ilan edilerek Kullanıcı'lara duyurulur ve ilan edildiği tarihten itibaren de bağlayıcı olacaktır.

3.3. Detayları Sözleşme’de açıklanan No-Risk Sistemi’nin işleyişinin sağlanabilmesi için Satıcı Kullanıcı LİBRA’yı, tahsilat sürecinin yönetimi ve satmış olduğu ürünün bedelinin tahsilatı için temsilci olarak yetkilendirmiştir. Ürün Talep Eden Kullanıcı LİBRA’ya ödeme yapmakla, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olarak kabul edilecek ve ayrıca Satıcı Kullanıcı’ya tekrar ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Bu kapsamda Platform üzerindeki El Yapımı/Kişisel ürün alışverişlerinde, El Yapımı /Kişisel ürün bedeli, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı namına LİBRA tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla tahsil edilecek olup, El Yapımı/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde, El Yapımı /Kişisel ürün bedeli El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilecektir. Kullanıcı, LİBRA’ya Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar ile sınırlı temsil yetkisini vermeyi kabul etmediği veya verdiği yetkiyi geri aldığı takdirde, Kullanıcı olarak değerlendirilmeyecek ve Hizmet’ten yararlanamayacaktır. Ancak LİBRA’nın sorumluluğu verilen bu yetkiyle sınırlı olacak, satılan El Yapımı/Kişisel Ürünler kaynaklı hiçbir sorundan LİBRA’nın sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı satışa koyduğu tüm ürünlerin hukuka uygunluğundan, orijinalliğinden ve ilanda taahhüt edildiği gibi tesliminden bizatihi sorumludur.

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Üyelik, Platform'un ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen gerçek kişi tarafından Platform'a Kullanıcı olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve LİBRA tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Kullanıcı olabilmek için, 18 (onsekiz) yaşını doldurmak ve LİBRA tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 (Onsekiz) yaşını doldurmayan ve/veya LİBRA tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin başvuruları Kullanıcı olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır, bu durumun LİBRA tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri LİBRA tarafından iptal edilecektir.

4.3. Kullanıcılar aynı kullanıcı ve adıyla LİBRA’ya ait tüm internet siteleri ve mobil uygulamalardan yararlanma hakkına sahiptirler. Platform’a üye olan Kullanıcılar Libra’nın diğer tüm internet siteleri ve mobil uygulamalarından da yararlanma hakkına sahiptirler.

5. KULLANICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmet'ten faydalanırken ve Hizmet'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Platform'dan duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, No-Risk sisteminin işleyişinin sağlanması için, Libra’ya tahsilat sürecinin yönetimi konusunda sınırlı bir yetki verdiklerini kabul ve beyan ederler. El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı ve El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı, LİBRA’nın veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla verilen yetki doğrultusunda temsilci olarak tahsilat sürecini yöneteceğini, El Yapımı/Kişisel ürün bedelinin El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına LİBRA tarafından tahsil edileceğini, El Yapımı/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedelinin El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderileceğini kabul ve beyan ederler. El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı; El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, El Yapımı/Kişisel ürün bedelini LİBRA’ya ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve kendisine ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.3. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya 3. kişilerin herhangi bir hakkının ihlal edildiğinin LİBRA tarafından tespit edilmesi ve/veya 3. kişiler tarafından herhangi bir surette bu durumun ortaya konulması halinde LİBRA’nın kişisel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple LİBRA’dan her ne nam altında olursa olsun talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı'nın Hizmet’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenli şekilde saklanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı bu bilgilerin herhangi bir şekilde izinsiz 3. kişilerin eline geçmesi halinde LİBRA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Kullanıcı, Platform dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. LİBRA, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından LİBRA’ya iletilen veya Platform üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.6. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Platform'da sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan LİBRA’nın, LİBRA çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. LİBRA, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin hiçbir surette güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.7. Hizmet’ten yararlananlar ve Platform'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'nın, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; LİBRA ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve herhangi bir yolla umuma iletmeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla LİBRA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. LİBRA, Kullanıcı'nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde LİBRA uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.

5.8. Kullanıcı diğer Kullanıcı’ların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Kullanıcı, LİBRA’nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üyeliğini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.10. LİBRA, Kullanıcı’ya kendi onayı doğrultusunda, LİBRA tarafından kendi adına veya işbirliği içinde bulunduğu 3 kişilerle ilgili yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkanı sağlamaktadır. Kullanıcı, Platform’daki ayarlar bölümünde bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.

5.11. Kullanıcı sitenin mantığına uymayan ve el yapımı olmayan hiçbir ürünü, Platform üzerinde satamaz. Bu durumun tespiti halinde, üyelik askıya alınabilir ve/veya üyelik sonlandırılabilir. Yenilenmeye ve geri dönüşüme müsait ürünler satılabilir.

5.12. Dükkan sahibi, üretici, tedarikçi veya benzeri bir tacir/esnaf gibi temsili bir ürün resmi koyularak, bir ilan üzerinden birden fazla aynı nitelikli ürünün satışı yapılması ve bir ilan üzerinden birden fazla ürün siparişi alınması yasaktır. Her bir ilan sadece bir adet El Yapımı/Kişisel ürün’e yönelik olmalıdır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.13. Kullanıcı, Platform üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine veya ürün satışı yaptığı herhangi bir mecraya yönelik bir URL adresine (link) yönlendirme veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez. Kullanıcılar arasındaki iletişim, LİBRA yorum sistemi ile sağlanır. İletişim amacıyla bile olsa; Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı’lar ile paylaşması yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.14. Kullanıcı; El Yapımı/Kişisel ürün ile ilgili ilanda başka ürünleri satmaya yönelik ifadeler kullanamaz. Bir El Yapımı/Kişisel ürün ilanında, sadece bir adet El Yapımı/Kişisel ürün hakkında bilgi verilebilir. Kullanıcı; Platform üzerindeki bir ilan vasıtasıyla; farklı ürünlerin pazarlamasını yapmaya çalışamaz. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.15. Kullanıcı’nın verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için elden çıkarmak istediği El Yapımı/Kişisel ürün ile ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı, diğer Kullanıcı’lar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından kendisi sorumludur.

5.16. Kullanıcı, El Yapımı/Kişisel ürün'ü talep etmesiyle, El Yapımı/Kişisel ürün açıklamasını ve El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.

5.17.Kullanıcılar arasındaki güvenli alışverişi sağlayan No-Risk Sistemi’nin uygulanabilmesi için, El Yapımı/Kişisel ürün bedeli; El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı namına LİBRA ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilecek, El Yapımı/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedeli El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı’dan Satıcı Kullanıcı adına tahsil edilerek, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı’ya gönderilecektir. Alıcı Kullanıcı ve Satıcı Kullanıcı; El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı’nın, tahsilat sürecinin yukarda belirtilen şekilde yönetilmesi konusuyla ilgili olarak LİBRA’yı yetkilendirdiğini, El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, El Yapımı/Kişisel ürün bedelini Libra’ya ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

5.18. El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı; El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’dan istediği bedelin LİBRA tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra, El Yapımı/Kişisel ürün'ü 3(üç) iş günü ve en çok 4(dört) iş günü içinde El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın adresine gönderir. Gecikmeli gönderimlerden, olağanüstü haller dışında Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu durumlarda gönderim Alıcı’ya teslim edilmeden ödemenin yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.19. Kullanıcı talep ettiği El Yapımı/Kişisel ürün’ü teslim almakla yükümlüdür. El Yapımı/Kişisel ürün; LİBRA’ya iade bildirimi yapılmadan, El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından teslim alınmaz ve El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri giderse, LİBRA, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil ettiği bedelden hizmet bedeli ve El Yapımı/Kişisel ürün’ün geri gitmesinden dolayı haksız olarak El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı üzerinde doğan masrafları keserek kalan tutarı El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’ya iade eder. LİBRA hizmet bedelini tek taraflı olarak belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5.20. Teslim alınan El Yapımı/Kişisel ürün, iki Kullanıcı arasındaki anlaşmaya ve ilanda belirtilen niteliklere uygun ve herhangi bir açık/örtülü gizli ayıptan ari ise ve herhangi bir iade talebi olmazsa, El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, El Yapımı/Kişisel ürün bedelinin, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın hesabına transferi için LİBRA’ya işlem talebinde bulunur. Bu onayı veren El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, El Yapımı/Kişisel ürün’ü iade hakkı ortadan kalkar.

5.21. El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, El Yapımı/Kişisel ürün’ü iade koşulları; El Yapımı/Kişisel ürün’ün ayıplı olması, El Yapımı/Kişisel ürün’ün ilandaki ve resimdeki niteliklere uygun olmaması, El Yapımı/Kişisel ürün’ün ilanda ve resimde yer almayan bir hasar içermesi, El Yapımı/Kişisel ürün’ün el yapımı olmaması, yenilenmemiş boyanmamış vb. halleridir. El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, El Yapımı/Kişisel ürün’ü yanlış/farklı, eksik ve belirtilenden farklı olarak büyük hasara sahip olması durumlarında iade edebilir, fakat Platform’da sadece kullanılmış/ikinci el ürün satışı yapılıyor olması sebebiyle, salt mutat kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar iade sebebi sayılmaz.

5.22. İade koşulları oluşmuş ise; El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı; teslim günü dahil 3 (üç) gün içinde El Yapımı/Kişisel ürün’ü, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya iade edeceğini LİBRA’ya bildirir. El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, El Yapımı/Kişisel ürün’ü, Sözleşme kapsamında bir nedenle iade etmek üzere, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri gönderdiği takdirde; LİBRA tarafından El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil edilmiş El Yapımı/Kişisel ürün ile ilgili bedel, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı'nın, El Yapımı/Kişisel ürün’ü geri aldığına dair LİBRA’ya bildirimde bulunması sonrasında, El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı'nın hesabına geri gönderilir. El Yapımı/Kişisel ürün talep eden Kullanıcı, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın, El Yapımı/Kişisel ürün gönderi bilgilerini Platform’a girmesini müteakip teslim günü dâhil 3 (üç) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, bu süre sonunda El Yapımı/Kişisel ürün ile ilgili bedel, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın hesabına gönderilir.

5.23. El Yapımı/Kişisel ürün kargoya verilmeden, El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından sipariş iptal edilebilir. Böyle bir sipariş iptali gerçekleştiğinde LİBRA, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi adına tahsil ettiği El Yapımı/Kişisel ürün ile ilgili bedeli El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’ya aynen iade eder.

5.24. Platform üzerinde gerçekleşen, iki Kullanıcı arasındaki El Yapımı/Kişisel ürün el değiştirme sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, LİBRA’nın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın böyle bir durumda LİBRA’nın hiçbir talebi olamaz.

5.25. Kullanıcı; LİBRA’nın yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla aracı hizmetler sağlayan bir sanal platform olduğunu, Platform’da yayınlanan/ilan edilen El Yapımı/Kişisel ürün’ler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple, başka bir Kullanıcı’dan talep ettiği bir El Yapımı/Kişisel ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin muhatabının El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı olduğunu; LİBRA’nın El Yapımı/Kişisel ürün elden çıkarılması işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını; El Yapımı/Kişisel ürün’ün ayıplı olup olmaması, Platform üzerinde yer alması yasak olan ikinci el olmayan ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, El Yapımı/Kişisel ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, El Yapımı/Kişisel ürün’ün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında LİBRA’nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.26. El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, El Yapımı/Kişisel ürün ile ilgili tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, LİBRA’nın El Yapımı/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması aşamasında, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.27. El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak istediği El Yapımı/Kişisel ürün’ün, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Platform'un belirli yerlerinde belirtilen, Platform'un ve Hizmet’in kullanımına ilişkin kurallara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.28. El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak istediği El Yapımı/Kişisel ürün’ün kişisel kullanım için kendisinde bulunduğunu, mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve El Yapımı/Kişisel ürün’ü elden çıkarmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.29. El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, El Yapımı/Kişisel ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, LİBRA’nın kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.30. El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, El Yapımı/Kişisel ürün’ü zamanında, hasarsız, Platform'da belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; El Yapımı/Kişisel ürün'ün satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.31. Kullanıcı, Platform’daki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten LİBRA’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.32. El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı, El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı’nın kendisine gönderilmesi için LİBRA’ya ilettiği El Yapımı/Kişisel ürün ile ilgili bedelin, LİBRA’nın ve/veya LİBRA adına Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet bedeli kesildikten ve El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı işlemi onayladıktan sonra, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı'nın LİBRA’ya bildirdiği banka hesabına, anlaşılan sürede havale edileceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalardan kaynaklı olabilecek gecikmelerden LİBRA sorumlu tutulmayacaktır.

5.33. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde LİBRA’yı herhangi bir zarara uğraması durumunda, LİBRA’nın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.34. LİBRA, Kullanıcı’nın kanuna veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı eylemi ve özellikle Platform’da, Platform’un amacına aykırı olarak, ikinci el/ kullanılmış olmayan bir ürün satması ya da ticari amaçlarla satış yapması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya sair talep ile karşılaşırsa, bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Kullanıcı’ya rücu edecektir.

5.35. El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, El Yapımı/Kişisel ürün’ü elden çıkarma aşamalarında, El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı'nın ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. LİBRA’nın aleyhine El Yapımı/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

5.36. Kullanıcı'nın, Platform'a Kullanıcı olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "mağaza" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "mağaza" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, LİBRA Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.37. Kullanıcı Platform üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz. Bunun tespiti halinde, LİBRA’nın insiyatifinde olacak şekilde; üyelik askıya alınabilir, sonlandırılabilir ya da ilgili link kaldırılabilir.

5.38. Kullanıcı, aradığı bir ürünü ilan etmek veya ellerinde bulunan bir ürünü takas yapmak için listeleme yapamaz.

5.39. Kullanıcı'lar, LİBRA tarafından Platform'da belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, LİBRA tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6. LİBRA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. LİBRA, Hizmet’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. LİBRA, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan vermeden kullanabilir. Kullanıcı, LİBRA’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. LİBRA tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, LİBRA tarafından doğrudan yapılabilir. LİBRA tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'ya aittir.

6.2. LİBRA, Platform üzerinden, LİBRA’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya Platform’u işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında LİBRA’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.3. LİBRA, Hizmet ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

6.4. Kullanıcı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

● Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

● Platform‘un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

● Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı‘nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

● Yorum ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

● Virüs veya Platform‘a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

● Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, LİBRA’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

6.5. LİBRA yer sağlayıcı olarak, Platform üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü sorumlu değildir LİBRA’nın sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

6.6. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer Kullanıcı profillerini ve diğer Kullanıcı’ların Platform üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; bulunduğu takdirde, LİBRA’nın konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve LİBRA’nın Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.7. LİBRA’nın, Platform’da yayınlanan/ilan edilen El Yapımı/Kişisel ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, El Yapımı/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemekte, El Yapımı/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. LİBRA; iki Kullanıcı arasında herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir.

6.8. LİBRA, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yapacağı başvuruları inceleyecektir. LİBRA’ya yapılan başvurular sonucunda Kullanıcı’ya ilişkin ilanı kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

6.9. LİBRA, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte El Yapımı/Kişisel ürün ilanında), El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, El Yapımı/Kişisel ürün ile bağlantılı olarak, LİBRA ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, LİBRA’yı hiçbir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, LİBRA’nın, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. El Yapımı/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, El Yapımı/Kişisel ürün’ün, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform'da yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış bir El Yapımı/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'nın gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş bir El Yapımı/Kişisel ürün’ü Platform'da elden çıkarması yasaktır. LİBRA, gümrük işlemine tabi tutulmamış El Yapımı/Kişisel ürün’ü, elden çıkarma teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'nın ilanını, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara herhangi bir hizmet bedeli iadesi yapmaz.

6.11. Kullanıcı aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde LİBRA kendi münhasır takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın üyeliğini kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Böyle bir üyenin bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde LİBRA’nın bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.

6.12. İşbu Sözleşme, Kullanıcı Platform'a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. LİBRA, Kullanıcı'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle LİBRA’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“BuHobi” ve “buhobi.com” markası ve logosu, platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak LİBRA tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, LİBRA’nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda LİBRA’nın yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı‘nın, üçüncü kişilerin veya LİBRA’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, LİBRA’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

LİBRA, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Platform’da yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nda dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform‘da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya LİBRA’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") LİBRA’nın işbu Sözleşme‘den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, LİBRA ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi; Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda LİBRA‘nın resmi defter ve ticari kayıtları ile LİBRA’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nün münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirim; LİBRA, Kullanıcı ile Kullanıcı’nın kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4. Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5. Sözleşme’nin Devri; Kullanıcı, LİBRA’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6. Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10 (on) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.